Număr referință proiect 2014-1-UK01-KA201-000252_2

 

1.Înregistrarea Școlii Gimnaziale Nr.5, Brașov

în data de baze ECAS, pe platforma participanților URF, 3 aprilie 2014.

Datele instituției au fost completate în URF de persoana de contact prof. Frank Carmen.

Înregistrarea unei instituții se finalizează odată cu obținererea codului unic PIC. Astfel școala noastră a fost înregistrată cu PIC 941224563.

Erasmus+=Programul Uniunii Europene pentru Educatie, Formare, Tineret si Sport (perioada 2014 – 2020)

ECAS= European Comission Authentication Service/ Sistemul de autentificare al Comisiei Europene

URF=Unique Registration Facility/ Instrumentul Unic de Inregistrare

AN=Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale www.anpcdefp.ro

PIC=Participant Identification Code/ Codul Personal de Identificare

2.Căutare de parteneri pentru proiect KA2 în baza de date a platformei

e-Twinning în paralel cu studiul amănunțit al Ghidului Erasmus+.

Pe platforma www.etwinning.net am găsit 2 școli partenere în secțiunea eTwinning Projects 4-11, cu care am început colaborarea în 2 proiecte

KA2, Actiunea Cheie 2- Parteneriate Strategice:

-Proiect 1: Științe “Successful Scientists”

Canning Street Primary School, Newcastle upon Tyne, UK/ 5 aprilie 2014

-Proiect 2: Antreprenoriat “Buying Into A Healthier Future”

Symoor Hill Primary School, Belfast, Northern Ireland UK/ 7 april 2014

3.Completarea aplicației Erasmus+KA2 s-a facut conform Ghidului Erasmus+

în limba română la adresa:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf

Formularele de candidatură se găsesc pe adresa AN menționată mai sus. Aplicațiile au fost completate împreună cu coordonatorii și au fost depuse de aceștia până la data de 30 aprilie 2014, termen limită pentru KA2:

Proiect 1: 2014-1-UK01-KA201- 000252

Proiect 2: 2014-1-UK01-KA201- 000318

4.Anunțarea rezultatelor a avut loc in 29 septembrie 2014 pe site-ul AN: http://www.anpcdefp.ro/userfiles/Rezultate_PS_30_04_2014_DSIS_toate_ro.pdf În România au fost aprobate 140 de instituții ca partener sau coordonator de proiecte KA2, în județul Brașov 2 instituții, una fiind școala noastră.

Doar unul din cele 2 proiecte a fost aprobat:

2014-1-UK01-KA201- 000252 Successful Scientists

  1. Training Erasmus+ KA2 Reuniunea de informare şi consiliere pentru beneficiarii de proiecte de parteneriat strategic pe domeniul şcolar – proiecte doar ȋntre şcoli a avut loc in 17 octombrie 2014, la sediul ANCDEFP București. Responsabilii de proiect au fost inițiati în completarea contractelor ce urmează a fi încheiate între școli și ANCDEFP, în implementarea proiectului, precum și in folosirea instrumentului de mobilitate Mobility Tool Plus, funcțional din 2015.

 

Director,                                                                                                                    

Prof. Baciu Maria Silvia                   

Coordonator proiect:

Profesor Frank Carmen

Implementare proiect:

Institutor Nică Adriana